Інформація

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Інформація
Поняття про інформацію.
Зміст та завдання курсу «Інформатика».
Сприймання людиною інформації.
Властивості інформації.
Види інформації за способом сприймання: зорова, слухова, нюхова, смакова, дотикова.
Приватна та публічна інформація. Захист особистої приватної інформації. Безпека використання інформації.
Пристрої для роботи з інформацією.
Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики.
Учень/учениця:
має уявлення про інформацію;
розуміє за допомогою яких органів чуття людина сприймає інформацію; для чого вивчають інформатику;
розрізняє приватну та публічну інформацію;
наводить приклади видів інформації за способом сприймання; властивостей інформації (без називання терміну) на конкретних прикладах;
називає правила безпечної поведінки в кабінеті інформатики;
дотримується правил безпечного користування пристроями у кабінеті інформатики;
використовує у своєму мовленні слова інформація, інформатика, приватна, публічна інформація та називає 3 сучасних пристрої для роботи з інформацією.