Алгоритми і виконавці

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Алгоритми і виконавці
План дій. Поняття алгоритму. Алгоритми і виконавці.
Складання алгоритмів для виконавців.
Середовища програмування для дітей: створення та змінювання послідовності команд у вигляді словесних, символьних блоків.
Порядок виконання команд виконавцем.
Пошук пропущених дій в знайомій послідовності.
Складові частини об’єктів. Схема складу. Зв’язки у схемах.
Істинні й хибні висловлювання. Логічне слідування. Використання логічних висловлювань з «не», «і», «або».
Учень/учениця:
має уявлення про алгоритми та виконавців алгоритмів;
виконує прості алгоритми та складає алгоритми за прикладом;
складає план дій, що приводить до заданої мети;
складає алгоритми для виконавців до певної ситуації у середовищах програмування для дітей;
розуміє запис алгоритмів у вигляді блоків;
визначає правильний порядок подання команд виконавцю у знайомому алгоритмі;
знаходить пропущену команду в знайомій послідовності;
оцінює прості висловлювання як істинні чи хибні;
розрізняє завідомо хибні фрази; називає протилежні за змістом твердження;
формулює речення з логічним слідуванням;
розуміє складові частини об’єктів, представлених у вигляді простих схем, графів;
будує висловлювання з використанням зв'язок «не», «і», «або», «складається з»;
використовує у своєму мовленні слова план дій, алгоритм, істинне, хибне, схема.