Графіка

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Графіка
Програми та онлайн середовища для роботи з графічними даними.
Перегляд карт. Пошук рідного краю на картах.
Середовище графічного редактора. Панель інструментів. Палітра кольорів. Колір фігури і колір фону. Створення та змінювання простих зображень. Доповнення малюнка підписом чи коментарем.
Створення зображень з геометричних фігур.
Учень/учениця:
має уявлення про середовища обробки графічної інформації;
пояснює призначення графічних редакторів;
орієнтується в середовищі графічного редактора;
вміє знайти рідний край на карті;
обирає і використовує потрібні інструменти середовища графічного редактора для створення зображення за зразком та за власним задумом;
задає і змінює колір фігури і колір фону;
створює підпис чи коментар до малюнка;
використовує у своєму мовленні слова графічний редактор, палітра, фон, інструменти.