Людина та інформація

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Людина та інформація
Роль інформації в житті людини.
Види інформації за способом подання: текстовий, графічний, числовий, звуковий, відео. Перетворення інформації з одного виду в інший.
Пристрої для роботи з текстовою, звуковою, відео інформацією.
Дії з інформацією: передавання, пошук, перетворення, використання. Переваги опрацювання інформації сучасними пристроями.
Структурування інформації в документах, папках. Поняття меню.
Учень/учениця:
має уявлення про роль інформації в житті людини; про різноманіття дій з інформацією;
називає види інформації за способом подання;
розуміє, що інформацію можна шукати, передавати, перетворювати, використовувати;
знає, що одну і ту ж інформацію можна представити різними способами;
уміє перетворювати одну форму подання інформації в іншу: (текстове - в графічне, числове - в текстове тощо); створити папку та документи в ній;
називає 3-5 пристроїв для роботи з текстом, звуком, відео;
використовує у своєму мовленні слова: текстова, графічна, звукова інформація, документ, меню.