Презентації

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Презентації
Доповідач/доповідачка та презентація. Культура презентування. Слайд-шоу із зображень як вид презентування. Середовище створення презентацій.
Переміщення слайдами презентації. Режим показу презентації та режим змінювання слайдів. Переміщення текстових вікон/полів та зображень на слайдах.
Утворення нового слайду, текстового вікна/поля. Доповнення презентації текстом, зображенням, схемою.
Учень/учениця:
має уявлення про особливості виступу в ролі доповідача/доповідачки;
знає, що презентації створюються для усного виступу;
уміє презентувати свою роботу;
орієнтується у середовищі редактора презентацій;
розрізняє, переміщує та додає текстові вікна/поля, графічні зображення до слайду;
створює кілька слайдів презентації та наповнює їх;
Використовує у своєму мовленні слова презентувати, доповідач, презентація, слайд-шоу, слайди.