Алгоритми з розгалуженням і повторенням

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Алгоритми з розгалуженням і повторенням
Алгоритми з розгалуженням.
Цикли: повторення задану кількість разів. Повторення до виконання умови.
Алгоритми з циклами.
Створення та виконання алгоритмів з розгалуженням та циклами для виконавців у середовищі програмування для дітей.
Сортування та впорядкування об’єктів за деякою ознакою.
Використання логічних висловлювань з «якщо - то...».

Учень/учениця:
уміє виконувати, створювати та записувати алгоритми з розгалуженням та циклами;
впорядкувати об’єкти за деякою ознакою;
будує висловлювання з використанням зв'язки «якщо - то» у заданій ситуації;
використовує у своєму мовленні слова розгалуження, цикл.