Графіка

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Графіка
Електронні карти. Режими перегляду карт. Віртуальні подорожі сузір’ями, планетами, материками, океанами.
Доповнення власної карти мітками (за матеріалами природознавчого характеру рідного краю).
Схеми, діаграми на матеріалі інших предметів.
Робота в середовищі графічного редактора: змінювання зображень з використання функцій обертання, зміна кольору фігур та кольору фону.
Обробка фото: інструменти освітлення, кольору, обертання, обрізання тощо.
Створення колажу із зображень.
Учень/учениця:
має уявлення про електронні карти;
орієнтується в електронних навчальних картах для перегляду сузір’їв, Сонячної системи, материків та океанів Землі, України; у схемах та діаграмах;
уміє доповнити власну карту міткою;
доповнює пропущені дані в простих схемах, діаграмах;
використовує схеми та діаграми для усних виступів;
створює в середовищі графічного редактора зображення;
уміє змінити та вдосконалити зображення з використанням функцій обертання, зміни освітлення, кольору, поворотів, вирізання;
уміє створити колаж з кількох зображень;
використовує у своєму мовленні слова колаж, обертання, освітлення, діаграма.