Співпраця в Інтернеті

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Співпраця в Інтернеті
Правила безпечного користування Інтернетом. Мережевий етикет. Різниця між реальним та віртуальним спілкуванням.
Електронна пошта. Захист облікового запису. Культура листування.
Інформаційні ресурси Інтернету. Пошук навчальних матеріалів в мережі. Навчальна діяльність учня в Інтернеті.
Рівні доступу до навчальних матеріалів.
Співпраця в мережі (спільні документи, презентації, карти, колажі тощо). Коментування та відгуки до створених однокласниками/однокласницями продуктів.
Служби для обміну знаннями, задоволення творчих потреб школярів. Сучасні пристрої для співпраці.

Учень/учениця:
уміє увійти у особистий обліковий запис поштової служби;
надіслати лист вчителеві/вчительці та однокласникам/однокласницям;
здійснювати навчальну діяльність в Інтернеті за підтримкою та під контролем педагогів у закритому захищеному середовищі в тому числі й разом з іншими учнями/ученицями;
обрати служби для задоволення власних навчальних, творчих потреб серед запропонованих вчителем/вчителькою;
знає засоби захисту власного облікового запису;
розрізняє особливості віртуального спілкування;
надає доступ однокласникам/однокласницям до власних навчальних матеріалів за електронною адресою;
коментує продукти діяльності однокласників/однокласниць у мережі;
уміє захищати свій інформаційний простір під час віртуального спілкування;
використовує у своєму мовленні слова віртуальний, мережевий етикет, електронна пошта, пароль, обліковий запис, доступ.