Текст

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Текст
Орієнтування в списку книг електронної бібліотеки. Пошук літератури за назвою, автором/авторкою, мітками. Зміст твору. Закладки, коментар (помітки) у творі.
Середовище текстового редактора. Поєднання елементів на аркуші текстового документа: взаємне розміщення тексту, зображень, схем.
Абзаци, посилання, заголовки, зміст.
Вдосконалення текстів через виділення кольором, шрифтами фрагментів тексту, окремих слів.
Списки. Послідовні списки у текстах.
Таблиці. Доповнення готових таблиць.
Змінювання та доповнення текстів з таблицями, зображеннями, схемами.
Учень/учениця:
має уявлення про різноманіття електронних книг та бібліотек;
володіє початковими навичками пошуку в бібліотеках за автором/авторкою, назвою;
має уявлення про гармонійне розміщення об’єктів на аркуші текстового документу;
знає призначення заголовків, абзаців, посилань;
орієнтується у змісті текстового документу;
вміє самостійно створити текст з 3-4 речень по 20 символів у кожному реченні; поєднувати текст, зображення, схеми на аркуші текстового документа; розташовувати текст лінійно, у вигляді списку, дотримуючись закономірності, даної в прикладі; доповнювати таблиці даними, знайомих з інших предметів; створювати на основі текстів таблиці та схеми (з готовим шаблоном таблиці чи схеми);
використовує у своєму мовленні слова: текстовий редактор, мітка, список, коментар.